ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Perkant internetinėje parduotuvėje, OÜ „Aero Motors“ saugo pirkėjo kontaktinius duomenis (vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas ir el. paštas), kuriuos jis pateikė, ir informaciją apie kliento atliktus pirkimus. Gauti duomenys yra laikomi konfidencialia informacija ir jie bus tvarkomi pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą, siekiant geriau planuoti prekių pirkimą, analizuoti pirkimo įpročius ir analizės rezultatus panaudoti tinkamų pasiūlymų Pirkėjui rengimui. OÜ „Aero Motors“ Pirkėjo asmeninių duomenų neperduos tretiesiems asmenims, išskyrus informaciją, reikalingą kurjeriams teikti transporto paslaugas. Pirkėjas turi teisę pamatyti OÜ „Aero Motors“ turimus duomenis apie jį ir uždrausti tolimesnį duomenų naudojimą.