2. PRETENZIJŲ TEIKIMO SĄLYGOS

2.1. Fizinis asmuo, kuris nedalyvauja ekonominėje ir profesinėje veikloje (toliau - Vartotojas), turi teisę dėl sutarties sąlygų neatitinkančios prekės (prekė turi defektų) OÜ „Aero Motors“ pateikti pretenziją 2 (dvejų) metų laikotarpyje nuo prekės perdavimo dienos. Pretenziją reikia pateikti nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius po prekės defekto atradimo. Jei aptinkamas defektas, Vartotojas turi imtis pagrįstų priemonių, kad išsaugotų ir apsaugotų produktą, tai yra nenaudoti prekės su defektu, jei prekės naudojimas blogins prekę.

2.2. Juridiniams asmenims taikomas gamintojo garantinis laikotarpis. OÜ „Aero Motors“ neatsako už prekės defektus, jei ekonominę ir profesinę veiklą vykdantis Pirkėjas neinformavo OÜ „Aero Motors“ apie defektus nedelsiant po jų atsiradimo.

2.3. Pirkėjas skundą dėl sutarties pažeidimo gali pateikti laisva forma OÜ „Aero Motors“ pirkimo dokumente duotu adresu arba el. paštu [email protected] lt arba paskambinęs klientų aptarnavimo telefono numeriu +370 52 080 240 pirmadienį - penktadienį. OÜ „Aero Motors“ atsako į skundą tokia pat forma kaip ir jį gavo bei informuoja Pirkėją apie galimą skundo sprendimą per 14 dienų.

2.4. Pretenzijų teikimui ir vėlesnių problemų sprendimui Pirkėjas privalo išsaugoti pirkimo dokumentus (sąskaitą, sutartį ir t. t.), kurie įrodo, kad prekė yra pirkta iš OÜ „Aero Motors“ el. parduotuvės. Be pardavimą įrodančių dokumentų, OÜ „Aero Motors“ problemos gali nespręsti.

2.5. OÜ „Aero Motors“ neatsako už prekės neatitikimą pagal sutarties sąlygas, jei Pirkėjas sutarties pasirašymo metu žinojo arba turėjo žinoti apie prekės neatitikimą sutarties sąlygoms.

2.6. Jei prekė neatitinka sutarties sąlygų, Pirkėjas gali iš OÜ „Aero Motors“ reikalauti produkto taisymo ar pakeitimo, jei yra galimybė ir tai OÜ „Aero Motors“ nesukelia nepagrįstų išlaidų ar nepatogumų, atsižvelgiant į daikto vertę, neatitikimo sutarties sąlygoms svarbą bei Pirkėjo galimybę įsigyti sutartyje nurodytą produktą be didelių nepatogumų kitur. OÜ „Aero Motors“ vietoj taisymo gali prekę pakeisti į prekę, atitinkančią sutarties sąlygoms.

2.7. OÜ „Aero Motors“ neatsako už defektus, kurie atsirado:

2.7.1. dėl Pirkėjo neteisėtų ar aplaidžių veiksmų;

2.7.2. dėl netinkamo ar nerekomenduojamo produkto naudojimo;

2.7.3. dėl netinkamo produkto laikymo;

2.7.4. dėl įprasto ir natūralaus produkto nusidėvėjimo;

2.7.5. dėl natūralus produkto nusidėvėjimo nepaprastai trumpo naudojimo laikotarpiu, kai produktas naudojamas daug didesniu intensyvumu, ir to pagrįstai galima tikėtis iš Pirkėjo;

2.7.6. dėl netinkamo produkto sumontavimo ir sureguliavimo, kai produktas buvo įrengtas dirbtuvėje, kurioje nebuvo tinkamų priemonių produktui įdiegti, arba jei produktą įdiegė toks asmuo, kuris neturėjo pakankamai žinių ar kvalifikacijos produktui įdiegti;

2.7.7. dėl prastos priežiūros;

2.7.8. dėl kelių eismo įvykio;

2.7.9. dėl mokymų, automobilių varžybų, lenktynių ar kitų panašių priežasčių;

2.7.10. naudojant produktą sudėtingesnėje aplinkoje (per daug dulkių, aukšta arba žema temperatūra arba drėgmė, per mažo arba didelio tepalo kiekio) nei nurodyta gamintojo techninėje specifikacijoje);

2.7.11. dėl produkto prijungimo prie nesertifikuoto diagnostikos prietaiso;

2.7.12. dėl nesertifikuotų trečiųjų gamintojų papildomų prietaisų ar elementų naudojimo.

2.8. OÜ „Aero Motors“, nustatant atsakomybę, remiasi gamintojo įgalioto atstovo atliekama ekspertize (diagnostika). Jei po ekspertizės paaiškėja, kad defektus sukėlė pirmiau minėti veiksniai, tačiau gamino taisymas yra galimas, tai Pirkėjas gali užsakyti mokamą taisymą.

2.9. Už prietaisui atliekamą ekspertizę (diagnostiką) ir ekspertizės mokestį moka Pirkėjas jei OÜ „Aero Motors“ neatsako už prietaiso defektų šalinimą ir prietaiso taisymas nėra galimas. Taip pat Pirkėjas moka už ekspertizę (diagnostiką), kai jos rezultatai parodo, kad produktas neturi defektų ir produktas atitinka gamintojo techninius reikalavimus.

2.10. Jei Pirkėjas nesutinka su OÜ „Aero Motors“ pozicija, tai Pirkėjas turi įrodyti, kad:

2.11. trūkumas egzistuoja (sutarties sąlygų nesilaikymas);

2.12. trūkumas arba jo priežastis egzistavo prietaiso perdavimo metu;

2.13. OÜ „Aero Motors“ atsako už trūkumus.

2.14. Jei OÜ „Aero Motors“ prekę su trūkumais pakeičia nauja preke, tai iš Pirkėjo gali reikalauti prekės su trūkumais grąžinimo.

2.15. Jei po ekspertizės ar kitu būdu paaiškėja, kad OÜ „Aero Motors“ neatsako už prekės trūkumus, tai OÜ „Aero Motors“ nėra įsipareigoję prekę pakeisti, pataisyti ar atlyginti žalą.

2.16. OÜ „Aero Motors“ atsakomybė bet kuriuo atveju apsiriboja tiesioginės materialinės žalos kompensavimu, OÜ „Aero Motors“ neatsako už neturtinę žalą ar pajamų praradimą. OÜ „Aero Motors“ mokamos kompensacijos dydis bet kuriuo atveju negali viršyti sumos, sumokėtos už prekę.

2.17. Teisė pateikti pretenziją netaikoma nuostoliams, patirtiems gabenimo metu po to, kai prekė buvo pristatytas Pirkėjui.

2.18. Spręsdami prekės trūkumų klausimą, Pirkėjas ir OÜ „Aero Motors“ vadovaujasi pretenzijų pateikimo sąlygomis, kurios yra neatsiejama pardavimo sandorio dalis, bei yra prieinamos Pirkėjui OÜ „Aero Motors“ puslapyje.